Training 10


Pokorny – Novak

Erzeugt mit ChessBase 8.0