Training 14


Vamos,V – Reiter,L

Erzeugt mit ChessBase 8.0