Falkbeer – N.N.
Wien, 18471.e4 e5 2.Sf3 Sc6 3.d4 exd4 4.Lc4 d6 5.c3 dxc3 6.Sxc3 Lg4? 7.0-0 Se5? 8.Sxe5 Lxd1 9.Lxf7+ Ke7 10.Sd5# 1-0