Training 25

Kotronias,V – Adams,M

Erzeugt mit ChessBase 8.0