Training 25

Nikolic,S – Denovic,B

Erzeugt mit ChessBase 8.0