Training 2


Vaka,F – Zacks,N

Erzeugt mit ChessBase 8.0