Training 32


Polugajewski,L – Hort,V

Erzeugt mit ChessBase 9.0