Training 32


Ivanovic,B – Sokolov,A

Erzeugt mit ChessBase 9.0