Training 32


Zambrana,O – Kulashko,A

Erzeugt mit ChessBase 9.0