Training 33


Ljubisavljevic,Z – Martinovic,S

Erzeugt mit ChessBase 9.0