Training 35


Izoria,Z – Kalagashvili,P

Erzeugt mit ChessBase 9.0