Training 35


Manik,M – Kalousek,V

Erzeugt mit ChessBase 9.0