Training 36


Skrzynski,J – Kopacz,G

Erzeugt mit ChessBase 9.0