Training 38


Mazuchowski,T – Kulbacki,J

Erzeugt mit ChessBase 9.0