Training 39


Rozentalis,E – Neverov,V

Erzeugt mit ChessBase 9.0