Training 39


Bocharov,D – Svetushkin,D

Erzeugt mit ChessBase 9.0