Training 62


Boleslavski,I – Dzindzichashvili,R

Erzeugt mit ChessBase 11